Vondelkerkstraat 2 1054 KZ Amsterdam

€ 1,975,000 k.k. Calculate monthly payment

Hightlighted features

  • Year of construction 1885
  • Living area 277 m²
  • Number of rooms 9
  • Plot size 103 m²

Description

**** PLEASE FIND ENGLISH TRANSLATION BELOW*****

Werkelijk uniek en sfeervol hoekpand (totaal 277 m2, bruto 364 m2) verdeeld over souterrain met kelder, beletage, eerste en tweede verdieping gelegen aan de rand van het Vondelpark. Het pand verkeert in uitstekende staat van onderhoud en beschikt over een tweetal dakterrassen, verschillende karakteristieke details en metselverbanden, prachtige hoge plafonds en enorme raampartijen. De verschillende niveauverschillen op de verdiepingen geven het woonhuis extra karakter. Uitermate geschikt voor meervoudige bewoning en gelegen op EIGEN GROND.

INDELING:
souterrain: Statige entree van maar liefst 4,5 meter hoog met moderne glazen wand. Middels enkele treden naar beneden komt u in een grote vrije ruimte welke thans in gebruik is als zelfstandige woning. Ideaal voor inwonende kinderen, ouders of au pair. Tevens geschikt als kantoor aan huis. De ruimte beschikt over een royale woonkamer met keuken geheel voorzien van een gietvloer, een tweetal slaapruimtes, moderne badkamer met wastafelmeubel, toilet en douche. Tevens is deze ruimte ook zelfstandig bereikbaar middels deur in zijgevel. Middels een trap naar beneden is nog een ruime kelder bereikbaar van ca. 19 m2.
Beletage: vanuit dezelfde imposante hal kunt u met paar treden omhoog de woonkamer bereiken. Deze imposante living heeft een fraaie houten vloer, grote ramen met fantastische lichtinval en hoge plafonds. De eetkeuken (met vloerverwarming) is weer iets hoger gelegen en omvat een Boffi keuken voorzien van alle inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is middels een schuipui, welke geheel open kan, het eerste terras (8m2) bereikbaar. Tevens is er een berging met was/droogmachine aansluiting.
Via een fraai trappenhuis met tussen bordes met modern toilet is de eerste verdieping bereikbaar.
Eerste verdieping:
Deze verdieping heeft een royale overloop met toilet welke toegang geeft naar slaapkamer aan de voorzijde met een gezellige erker, een imposante badkamer met o.a. inloopdouche, vrijstaand bad (Agape), wastafel en granito vloer met vloerverwarming. Aan de achterzijde bevindt zich tevens een ruime slaapkamer welke tevens toegang geeft tot het tweede zonneterras van ca. 29 m2 met heerlijk avondzon. Vanuit dit dakterras is tevens een trap welke naar het terras op de beletage leidt. De slaapkamers en overloop beschikken over een fraaie eiken vloer.
Tweede verdieping:
Deze verdieping is voorzien van 2 slaapkamers (voorheen 3 slaapkamers) met prachtige kaplijnen in het zicht. Op de overloop is een open badkamer met doucheruimte, zeer royale wastafel en toilet.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID:
De ligging is fantastisch: zeer gunstig ten opzichte van de uitvalswegen, nabij diverse winkels, de tram naar het centrum en op nog geen 200 meter van het Vondelpark! Het Leidseplein ligt om de hoek, net als de mooie winkelstraten Leidsestraat en de PC Hooftstraat. Uw buurtje bestaat uit het Vondelpark, de grachtengordel, vele trendy restaurants en op loopafstand het Concertgebouw, Rijksmuseum en overige musea. Openbaar vervoervoorzieningen zijn uiteraard uitstekend te noemen.

EIGENDOM VAN DE GROND:
Het gebouw is gelegen op eigen grond!!!

BIJZONDERHEDEN:
- EIGEN GROND.
- Zeer goed onderhouden pand.
- Karakteristiek herenhuis verdeeld over 4 woonlagen.
- Oplevering in overleg.

- BOUW- EN WONINGTOEZICHT:
Volgens informatie van Bouw- en Woningtoezicht van stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam is er geen belastende informatie bekend.

NOTARIS EN OPLEVERING:
Het opstellen van de koopakte dient plaats te vinden bij een notariskantoor binnen notariële ring Amsterdam/Amstelveen binnen 5 werkdagen na mondelinge overeenstemming.
Aanvaarding in huidige staat, niet bezwaard, leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik.
De oplevering zal in nader overleg plaatsvinden.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn conform de Meetinstructie.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

*****English version******

Really unique and attractive corner building (total 277 m2, gross 364 m2) spread over basement with extra storage, ground floor, first and second floor located on the edge of the Vondelpark. The building is in excellent condition and has two roof terraces, various characteristic details and brickwork, beautiful high ceilings and huge windows. The different level differences on the floors give the house extra character. Extremely suitable for multiple occupancy and located on PRIVATE LAND.

LAYOUT:
Basement: Stately entrance of no less than 4.5 meters high with a modern glass wall. A few steps lead you to a large free space which is currently used as an independent home. Ideal for children, parents or au pair living at home. Also suitable as a home office. The space has a spacious living room with kitchen fully equipped with a cast floor, two bedrooms, modern bathroom with sink, toilet and shower. This space is also independently accessible through a door in the side wall. A large basement of approx. 19 m2 can be reached via a staircase down.
Ground floor: from the same impressive hall you can reach the living room with a few steps up. This impressive living room has a beautiful wooden floor, large windows with fantastic light and high ceilings. The kitchen (with underfloor heating) is again slightly higher and includes a Boffi kitchen with all appliances. From the kitchen through a sliding door, which can be fully opened, is the first terrace accessible (8m2). There is also a storage room with washer / dryer connection.
The first floor can be reached via a beautiful staircase with steps between the steps and a modern toilet.
First floor:
This floor has a spacious landing with toilet which gives access to the bedroom at the front with a cozy bay window, an impressive bathroom with a walk-in shower, freestanding bath (Agape), sink and granito floor with underfloor heating. At the rear there is also a spacious bedroom which also gives access to the second sun terrace of approx. 29 m2 with wonderful evening sun. From this roof terrace is also a staircase that leads to the terrace on the first floor. The bedrooms and landing have a beautiful oak floor.
Second floor:
This floor has 2 bedrooms (previously 3 bedrooms) with beautiful roof lines in sight. On the landing is an open bathroom with shower, very large sink and toilet.

LOCATION AND ACCESSIBILITY:
The location is fantastic: very convenient to the roads, near various shops, the tram to the center and less than 200 meters from the Vondelpark! Leidseplein is just around the corner, as are the beautiful shopping streets Leidsestraat and PC Hooftstraat. Your neighborhood consists of the Vondelpark, the canals, many trendy restaurants and within walking distance the Concertgebouw, Rijksmuseum and other museums. Public transport facilities are of course excellent.

OWNERSHIP OF THE LAND:
The building is located on private land !!!

PARTICULARITIES:
- PRIVATE LAND!!!
- Very well maintained building.
- Characteristic mansion spread over 4 floors.
- Delivery in consultation.

- BUILDING AND HOUSE SUPERVISION:
According to information from the Building and Housing Inspectorate of the West district of the Municipality of Amsterdam, no incriminating information is known.

NOTARY AND DELIVERY:
The deed of sale must take place at a notary's office within Amsterdam / Amstelveen notarial ring within 5 working days after verbal agreement.
Acceptance in current condition, unencumbered, empty and cleared, free from rent and use.
The delivery will take place in further consultation.

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are in accordance with the Measurement Instructions.

Explanation clause NEN2580
The Measurement instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 1,975,000 k.k.
Asking price per m²
info
€ 7,130
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Desirable residence/villa, corner house
Building type
Resale property
Year of construction
1885

Surface areas and volume

Areas
Living area
277 m²
Other space inside the building
19 m²
Exterior space attached to the building
36 m²
Plot size
103 m²
Volume in cubic meters
1,226 m³

Layout

Number of rooms
9 rooms (6 bedrooms)
Number of bath rooms
3 bathrooms and 2 separate toilets
Bathroom facilities
Bath, 3 showers and 2 toilets
Number of stories
3 stories and a basement
Facilities
TV via cable

Energy

Energy label
D What does this mean?
Insulation
Roof insulation, floor insulation and double glazing
Heating
CH boiler
Hot water
CH boiler
CH boiler
Atag ( combination boiler from 2015, in ownership)

Cadastral data

AMSTERDAM U 7644
Cadastral map
Area
103 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside park and in residential district
Balcony/roof garden
Roof terrace present

Parking

Type of parking facilities
Parking permits

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Vondelkerkstraat 2

€ 1,975,000 k.k.