LIFE

Amsterdam
From € 698 to 721 p/mo.

Hightlighted features

 • Number of houses 39 (none available)
 • Living area 55 to 60 m²

Project LIFE

In het hart van de Houthaven verrijst LIFE. In LIFE komen 39 huurappartementen voor betrokken 60-plussers, in de sociale huursector. Hier wonen straks mensen die zorgen voor en geven om elkaar. Die samen volop in het leven staan. Er komt een mix van appartementen rondom een gezamenlijke binnentuin. In het LIFE gebouw komen ook 23 koopwoningen, 59 vrije sector huurwoningen, horeca, een buurtkamer, studio’s van zorgorganisatie Cordaan en een gezondheidscentrum.

De verhuur van de sociale huurappartementen is inmiddels gestart. Naar verwachting wordt LIFE eind 2019 opgeleverd. Het LIFE gebouw is in aanbouw op het levendige Revaleiland in de Houthaven. Deze wijk verandert op rap tempo in een moderne nieuwe stadswijk aan het IJ. Met groene parken en alle belangrijke voorzieningen om de hoek, zoals een apotheek en fysiotherapeut. In de Houthaven wonen allerlei Amsterdammers door elkaar heen, een mix van jong en oud. Op nog geen 200 meter ligt de gezellige Spaarndammerbuurt, met cafeetjes, theater, supermarkten en een bibliotheek. Met de bus en de pont bent u zo in andere delen van Amsterdam.

In LIFE woont u samen met gelijkgestemde Amsterdammers. In uw eigen appartement, maar wel betrokken bij buren die op eenzelfde manier als u in het leven staan. In het gebouw van LIFE bevindt zich ook zorgorganisatie Cordaan. Zij bieden persoonlijke zorg en ondersteuning. Dat maakt dat deze buur een bijzondere toegevoegde waarde kan hebben voor uw leven in LIFE. U bent van harte welkom in hun buurtkamer, een gezamenlijke ontmoetingsplek op de begane grond van het LIFE gebouw. Mocht u nu of in de toekomst (thuis)zorg nodig hebben, heeft men een kundig team voor u klaarstaan dat gespecialiseerd is in alle vormen van zorg. Natuurlijk bent u vrij om uw eigen zorgaanbieder te kiezen, dat is aan u.

Dat betekent dat er naast de gebruikelijke verhuurvoorwaarden, zoals inkomen en inschrijfduur in Woningnet, aanvullende voorwaarden worden gesteld op het gebied van leefstijl en motivatie. Een commissie bepaalt op grond van een ingediende motivatie en daaropvolgende gesprekken wie uiteindelijk in aanmerking komt voor een woning in LIFE. Zo zorgen we er samen voor dat de uiteindelijke bewoners van LIFE aansluiten bij ons ideaal van een hecht netwerk buren die naar elkaar omkijken en samen het leven leuker en makkelijker maken.

De prognose oplevering van de appartementen is december 2019. Om in aanmerking te komen voor een appartement zijn enkele voorwaarden gesteld, deze staan beschreven op willen u erop attenderen dat het aanvragen van huursubsidie bij deze woningen niet mogelijk is. Dit heeft te maken met de hoogte van de huurprijs en de daarbij gestelde inkomenseis. Op de website treft u tevens impressiefoto’s en meer informatie over het project.

360° photos and video

Residential property types

Of the 39 houses in this project none are available

 • 3E

  Ground-floor apartment From € 698 to 721 p/mo.
  • living area 55 to 60 m² Living area
  House Living area Rooms Price
  Revaleiland 110 Rented 53 m² living area 2 rooms € 698 p/mo.

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

LIFE

From € 698 to 721 p/mo.