Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Funda Real Estate B.V. (‘Funda’) u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de verschillende Funda websites (zoals funda.nl, fundainbusiness.nl en fundadesk.nl), apps van Funda en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: ‘Funda Platform’). Het Funda Platform richt zich onder meer op het tonen van te huur of te koop staande huizen, appartementen, garages, kantoren en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object’) die door makelaars bij Funda aangemeld worden.

Funda Real Estate B.V. is gevestigd te Amsterdam op de Piet Heinkade 167 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34242436 (hierna: ‘Funda’)

Als u als woningzoekende, zakelijk vastgoedzoekende, verkoper, makelaar of gewoon als geïnteresseerde gebruik maakt van het Funda Platform (bijvoorbeeld door een Funda account aan te maken of als makelaar uw persoonsgegevens achter te laten of te wijzigen in de Funda Desk) (hierna: ‘Gebruiker’) zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens dit Privacybeleid. Funda verwerkt uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Waar nodig geeft u voor een aantal specifieke verwerkingen zoals genoemd in dit Privacybeleid hierbij toestemming. We raden u aan om dit Privacybeleid dan ook goed door te nemen. Klik hier om dit Privacybeleid op te slaan.

Op de informatie betreffende een onroerend goed object (zoals vraagprijs, kadastrale informatie, kenmerken en foto’s van het onroerend goed) die een makelaar ter publicatie op het Funda Platform aanbiedt aan Funda is dit Privacybeleid niet van toepassing. Funda gaat uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens en daarvoor gelden de afspraken als overeengekomen tussen Funda en de makelaar en/of diens branchevereniging. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met de verkopend makelaar.

Funda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de van tijd tot tijd geldende overige (Europese) wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens via het Funda Platform is Funda de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

2. Het gebruik van het Funda Platform

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Funda Platform wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik van het Funda Platform (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. In het Cookiebeleid van Funda kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

b. Doeleinden van het gebruik

Funda gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Onderzoek van gebruik van het Funda Platform

Funda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Funda Platform voor onderzoek. Doel hiervan is het Funda Platform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Funda gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

ii) Personalisatie

Funda gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Funda Platform ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens die u verstrekt op het Funda Platform en gegevens verkregen via uw Funda account, de Funda Desk en/of andere bronnen kan Funda deze gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel op te bouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het Funda Platform worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Daarnaast kunnen op het Funda Platform of op andere websites gerichter advertenties getoond worden. Door gebruik te maken van het Funda Platform geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.

iii) Beveiliging van het Funda Platform

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Funda Platform te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van het Funda Platform als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

3. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Funda account

a. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op het Funda Platform kunt u een persoonlijk Funda account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres en een wachtwoord verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, adres, telefoonnummer en geslacht. Daarnaast kunt u (ook zonder Funda account) op het Funda Platform gegevens achterlaten ten behoeve van het gebruik van de op het Funda Platform aangeboden diensten

Funda biedt u de mogelijkheid om in te loggen op Funda met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mail adres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Funda vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw Funda account.

b. Doeleinden van het gebruik

Funda gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Funda account en de door u op het Funda Platform verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

i) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

ii) Diensten van het Funda Platform

De (persoons)gegevens uit uw Funda account en de door u op het Funda Platform verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via het Funda Platform, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

iii) Email marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Funda uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Funda. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Funda aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning/kantoor & interieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van Funda ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

iv) Personalisatie

Funda gebruikt de gegevens uit uw Funda account en de door u op het Funda Platform verstrekte gegevens ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens verkregen uit de Funda Desk en andere bronnen en door uw gebruik van het Funda Platform kan Funda een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het Funda Platform worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Hetzelfde geldt voor marketing berichten van Funda, indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Daarnaast kunnen hierdoor op het Funda Platform of op andere websites gerichter advertenties getoond worden of kan Funda u objecten toesturen die voor u interessant kunnen zijn. Door gebruik te maken van een Funda account of uw gegevens elders op het Funda Platform achter te laten geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.

v) Klantcontact en facturering

De gegevens uit uw Funda account en de door u op het Funda Platform verstrekte gegevens kunnen tevens door Funda worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie. De door u verstrekte gegevens kunnen tevens door Funda worden gebruikt voor het verzenden van facturen voor de door u aanschafte producten of diensten en ter verificatie van uw identiteit.

vi) Onderzoek

De gegevens uit uw account en de door u op het Funda Platform verstrekte gegevens kan Funda tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om haar producten en diensten te verbeteren of meer inzicht te verkrijgen in de markt. Funda gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

4. Het gebruik van persoonsgegevens van makelaars in de Funda Desk en op het Funda Platform

a. Soort persoonsgegevens

Om als makelaar direct bij Funda diensten of producten af te kunnen nemen of de (persoons)gegevens die getoond worden op het Funda Platform bij het door u gepubliceerde onroerend goed aan te passen, is voor u een account beschikbaar in de Funda Desk. Daarnaast biedt Funda u als makelaar op het Funda Platform de mogelijkheid om uw persoonlijke interesses en contactgegevens door te geven zodat u relevantere informatie van Funda kunt ontvangen. Denk daarbij aan uitnodigingen voor evenementen die voor u interessant zijn en nieuwsbrieven over voor u relevante marktontwikkelingen

Als makelaar kunt u uw (persoons)gegevens en die van uw collega’s invullen en aanpassen in de Funda Desk, zodat deze getoond kunnen worden op het Funda Platform en eventuele zoekers contact met u kunnen opnemen. Alleen de registratie van een kantoornaam, een kantooradres en een kantoor e-mailadres is verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens van uzelf en/of uw collega’s invullen in de Funda desk of elders op het Funda Platform zoals uw naam, e-mail, pasfoto, telefoonnummers, geslacht, functietitel, social media accounts, behaalde certificaten en interesses. Indien u persoonsgegevens van een ander invult of aanpast, staat u ervoor in dat de betreffende collega daar toestemming voor heeft gegeven.

b. Doeleinden van het gebruik

Funda gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Funda Desk account voor de volgende doeleinden:

i) Beveiliging van uw Funda Desk account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw Funda Desk account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw Funda Desk account.

ii) Diensten in de Funda Desk

De (persoons)gegevens uit uw Funda Desk account kunnen, indien u dat aangeeft, worden gebruikt om te worden gepresenteerd op het Funda Platform. Daarnaast kunnen de (persoons)gegevens uit uw Funda Desk account gebruikt worden voor levering van de door u, via de Funda Desk, gevraagde diensten en producten. Onder deze diensten en producten worden bijvoorbeeld begrepen:

iii) Email marketing

Het e-mailadres dat u invult in de Funda Desk of elders op het Funda Platform kan Funda gebruiken voor het versturen van haar nieuwsbrief of andere marketing berichten met daarin aanbiedingen, uitnodigingen voor events, nieuws of tips van Funda. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij Funda aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woning/kantoor & interieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van Funda ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

iv) Onderzoek

Funda gebruikt de gegevens die u als makelaar verstrekt in de Funda Desk of elders op het Funda Platform voor (kwaliteits)onderzoek. Doel hiervan is het Funda Platform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Funda gebruikt waar mogelijk anonieme of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele makelaar.

v) Personalisatie

Funda gebruikt de gegevens uit de Funda Desk en de gegevens die u elders op het Funda Platform heeft ingevuld ook om uw interesses in kaart te brengen. In combinatie met gegevens verkregen via uw Funda Account, uw gebruik van het Funda Platform en/of andere bronnen, kan Funda een persoonlijk profiel opbouwen. Op basis van deze gegevens kan de content op het Funda Platform worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd zodat dit beter aansluit bij uw interesses. Daarnaast kunnen op het Funda Platform of op andere websites gerichter advertenties getoond worden en kan Funda u relevantere informatie toesturen. Door gebruik te maken van de Funda Desk of elders op het Funda Platform uw gegevens achter te laten geeft u hier, voor zover nodig, toestemming voor.

vi) Klantcontact en facturering

De makelaarsgegevens uit een Funda Desk account of die u elders op het Funda Platform heeft ingevuld kunnen tevens door Funda worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door u aangevraagde informatie en voor het verzenden van facturen voor de door u als makelaar aanschafte producten en diensten. Voor zover u in de Funda Desk of elders op het Funda Platform gegevens wijzigt die bij de eerste aanmelding aan Funda zijn verstrekt om als makelaar objecten te mogen plaatsen op het Funda Platforms, worden deze gewijzigde gegevens ook door Funda gedeeld met de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Funda gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Funda sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Funda verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. Beveiligingsmaatregelen

Funda heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Funda doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Funda. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

7. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het Funda Platform en niet op andere websites van derden waarvoor in het Funda Platform een link wordt getoond of die via een I-frame worden getoond op het Funda Platform. Als u via een hyperlink of I-frame op het Funda Platform terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit Privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Funda adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

8. Controle over uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account heeft ingevoerd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen met helpdesk@funda.nl om uw persoonsgegevens die Funda op andere wijze heeft verkregen kosteloos in te zien. U kunt Funda via datzelfde emailadres te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u Funda ook verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Funda bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

9. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Funda kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Funda u hierover tijdig via het Funda Platform informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Funda richten.

10. Wijzigingen

Funda behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Funda adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. De wijzigingen kunnen via het Funda Platform of per e-mail bekend worden gemaakt.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Funda op te nemen.

Funda Real Estate B.V.
Piet Heinkade 167-173
1019 GM Amsterdam

Postadres:
Postbus 94591
1090 GN Amsterdam

info@funda.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1 november 2017.